Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ek Madde-1 Başvurular


1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere tüm sınıflar için yatay geçiş başvurusu yapabilir.

2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca, öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.

3) Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

4) KKTC'deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler sadece güz yarıyılında başvuru yapabilecektir.

ETÜ Asistan Snow