Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Lisansüstü Başvuru Koşulları

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

1- Başvuru yapılacak Anabilim Dalının istemiş olduğu lisans alanı/alanlarından mezun olmak.

2- ALES Sayısal-Eşit Ağırlık-Sözel Puan türlerinin en az birinden 55 puan almış olmak. ALES puanı 5 yıl geçerlidir.

3- Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans (Tezli) Programı için Sözel-Eşit Ağırlık-Sayısal puan türü, Halk Sağlı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans (Tezli) programı için Sayısal Ağırlıklı puan türü geçerlidir.

                                                                          

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Değerlendirme Tablosu

 

 

 

Başvuru Şartları

 

                                                            Değerlendirme

 

ALES

 

YDS

 

ALES%

AGNO % (Lisans)

AGNO %

(YL)

YDS %

Mülakat %

TOPLAM

(En az)

 

Yüksek Lisans

55

-

60

40

-

-

-

 

55

 

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR