Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Başvuru Koşulları


Başvuru Kılavuzu için tıklayınız

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

1- Başvuru yapılacak Anabilim Dalının istemiş olduğu lisans alanı/alanlarından mezun olmak.

2- ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak. ALES puanı 5 yıl geçerlidir. (Anabilim Dalları için ALES Sayısal Ağırlık puanı geçerlidir).

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

1- Başvuru yapılacak Anabilim Dalının istemiş olduğu lisans/yüksek lisans alanı/alanlarından mezun olmak.

2- ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak. ALES puanı 5 yıl geçerlidir. (Anabilim Dallları için ALES Sayısal Ağırlık puanı geçerlidir).

3- Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak. (Sadece ÖSYM’ nin yapmış olduğu veya denk saydığı Yabancı Dil Sınavları geçerlidir).

BÜTÜNLEŞİK DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

1- Başvuru yapılacak Anabilim Dalının istemiş olduğu lisans alanı/alanlarından mezun olmak.

2- ALES Sayısal Puan türünden en az 80 puan almış olmak. ALES puanı 5 yıl geçerlidir. (Anabilim Dalları için ALES Sayısal Ağırlık puanı geçerlidir).

3- Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak. (Sadece ÖSYM’ nin yapmış olduğu veya denk saydığı Yabancı Dil Sınavları geçerlidir).

                                                                          

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Değerlendirme Tablosu

 

 

 

Başvuru Şartları

 

                                                            Değerlendirme

 

ALES

 

YDS

 

ALES%

AGNO % (Lisans)

AGNO %

(YL)

YDS %

Mülakat %

TOPLAM

(En az)

 

Yüksek Lisans

55

-

60

40

-

-

-

 

55

 


  Doktora


55

55

50

10

10

15

15

70

 

 Bütünleşik   Doktora

80

55

50

20

-

15

15

70

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR