Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kalite Koordinatörlüğü

Kurumsal Akreditasyon (KAP) Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2023 yılı 5. Kalite Komisyonu toplantısında, Kurumsal Akreditasyon (KAP) kapsamında hazırlanacak olan Kurumsal Akreditasyon Eylem Planına ilişkin birimlerden gelen öneriler değerlendirildi.

ETÜ Asistan Snow