Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Koordinatörün Mesajı

İş sağlığı ve güvenliği; devlet, işveren ve çalışanların ortak çalışması ile yürütülmesi gereken yasa ve yönetmeliklerden oluşan işlemlerin bütünüdür. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması bütün tarafların yasa ve yönetmeliklere göre sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır.

30.12.2012 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 6331 sayılı “İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince, kanunda belirtilen istisnai kuruluşlar hariç olmak üzere tüm kamu ve özel sektörler kanun kapsamında yer almış olup, kamu kuruluşlarının özel sektörden ayrım yapılmaksızın üzerlerine yeni yükümlükler gelmiştir. Kanun gereğince 01.01.2013 tarihi itibari ile tüm kamu kuruluşlarının; “Risk değerlendirmesi yapmak, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamak, çalışanlarının sağlık gözetimine tabi tutmak, acil durum ve tahliye planları hazırlamak ve tatbikatlarının yasada belirlenen sürelerde yapmak ve diğer İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini eksiksiz yerine getirme zorunlukları bulunmaktadır”. Kurumlar yerine getirilmeyen faaliyetlerden dolayı kanun gereğince para cezasına tabi tutulacaktır.

Erzurum Teknik Üniversitesi “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ” olarak reaktif yöntem yerine proaktif yöntemi benimseyen ekibimizle, Erzurum Teknik Üniversitesi çalışanlarının bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyi hallerini sürdürme ve daha üst düzeye çıkarma çalışmalarına katkıda bulunmaya devam etmekteyiz. Çalışmalarımızın sağlıklı olarak yürümesi ve ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesine üzerimize düşen görevleri yapabilmemiz için bütün birimlerimizin aynı özveri ve bilinçte çalışması çok büyük önem arz etmektedir. Yapılacak düzenlemeler sırasında bizlere göstereceğiniz hassasiyet için koordinatörlüğümüz adına hepinize şimdiden teşekkürlerimizi sunar, sağlıklı ve huzurlu kazasız günler dileriz.

ETÜ Asistan Snow