Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri

Komisyon Üyeleri

Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan BAP Komisyonumuz aşağıda yer almaktadır.


Sıra No

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Ali Fatih YETİM

Komisyon Başkanı

1

Prof. Dr. Mehmet Akif CEVİZ

BAP Koordinatörü

2.

Prof. Dr. Serap BEDİR KARA

Üye

3.

Prof. Dr. Adem KARA

Üye

4.  

Prof. Dr. Ayşe GÜROL

Üye

5.

Doç. Dr. Murat AYDEMİR

Üye

6. 

Doç. Dr. Fatih YILDIRIM

Üye

7.  

Doç. Dr. Uğur UZUNKAYA

Üye

8.  

Doç. Dr. İbrahim KARAHAN

Üye

9.

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DUMAN

Üye

10.

Dr. Öğr. Üyesi Yayha ALGÜL

Üye

11.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz BEDİR

Üye

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR