Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Dış İlişkiler Ofisi (ICO)

KA2 Projeleri

Üniversitemizin koordinatör kurum olarak yürütmekte olduğu devam eden ve tamamlanan KA2 Projeleri aşağıdaki gibidir: 


Projenin Adı: "Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede's 6D Model”

Projenin Faaliyet Alanı: Erasmus+ KA2 – Stratejik Ortaklıklar ( Yetişkin Eğitimi )

Projenin kısa adı: STEAM PLUS

Proje No:  2020-1-TR01-KA227-ADU-098071

Başlangıç-Bitiş Tarihi:  01/06/2021 – 30/11/2023

Projenin Bütçesi:  164.934 €

Proje Ortakları:

Erzurum Teknik Üniversitesi -Türkiye (Koordinatör Kurum)

OBUDAI EGYETEM – Macaristan

UNIVERSITAT LINZ – Avusturya

E-CODE – Slovakya

Mecidiye Anadolu Lisesi – Türkiye

Experience Workshop ay – Finlandiya

Proje web sayfası:  https://steampluseu.org/

Proje hakkında özet bilgi:  

“Kimseyi geride bırakmamak” ilkesini benimseyen STEAM PLUS projesi, bütünsel bir yaklaşımla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Yetişkinlerin sahip olduğu becerilerin sürekli gelişen ve dönüşen günümüz dünyasının ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Projenin temel motivasyonu kapsayıcı ve kaliteli eğitim sağlamak ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmektir. Dijitalleşen dünyada yetişkin bireylerin teknolojiye ve bilimsel gerçeklere uyum sağlaması zaman, maliyet veya yaşam koşulları açısından bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle örgün ya da yaygın teknik eğitim almamış yetişkinler bu sürece uyum sağlamakta zorluk çekmektedir. Küresel düzeyde yaşanan salgın, bu zorlukların aşılması gerektiğini, insanlığın daha yaratıcı düşünce ve davranışa ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdi. Proje hakkında daha detaylı bilgi için projenin web sayfasına buraya tıklayarak göz atabilirsiniz. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projenin Adı:  DEVELOPMENT OF A NEW LIFE EXPECTANCY AND INTEREST INVENTORY FOR REFUGEES: A MULTICULTURAL AND MULTIDIMENSIONAL PERSPECTIVE ( SIĞINMACILAR İÇİN YENİ YAŞAM BEKLENTİSİ VE İLGİ ENVANTERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: ÇOK KÜLTÜRLÜ VE ÇOK BOYUTLU BİR BAKIŞ )

Projenin Faaliyet Alanı: Erasmus+ KA2 – Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği)

Projenin kısa adı: Invented Life / Keşfedilen Yaşam

Proje No:  2019-1-TR01-KA202-076861

Başlangıç-Bitiş Tarihi:  01/09/2019 - 31/08/2022

Projenin Bütçesi: 240.049,00 Avro

Proje Ortakları:

Erzurum Teknik Üniversitesi - Türkiye (Koordinatör Kurum)

Calisma ve Sosyal Guvenlik Egitim ve Arastirma Merkezi, Türkiye

ERBİSAD, Türkiye

Associazione Popoli Insieme, İtalya

Fundacion Red Íncola, İspanya

Unıversıty of Macedonia, Yunanistan

The Academy of Business and Health Sciences, Polonya

Proje web sayfası: http://www.inventedlife.net/default.aspx

Proje hakkında özet bilgi:  Keşfedilen Yaşam Projesi Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı KA202 Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar çağrısı kapsamında desteklenmiştir. Erzurum Teknik Üniversitesinin koordinatör kurum olarak yer aldığı konsorsiyumda İtalya (Popoli Insieme) ve İspanya'dan (Red Incola) birer dernek, Yunanistan (University of Macedonia) ve Polonya'dan (The University of Business and Health Sciences) birer üniversite ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ve Erzurum Bilim Sanat Derneği proje ortağı olarak yer almıştır. Proje hakkında daha detaylı bilgi için projenin web sayfasına buraya tıklayarak göz atabilirsiniz. 

ETÜ Asistan Snow