Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Misyon- Vizyon

MİSYON

Uluslararası eğitim-öğretim standartlarında araştırma ve uygulama olanakları sunarak, toplumun afetlerden zarar görebilirliklerini azaltmak ve direnç kazanmasını sağlamak, afet yönetiminin zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının tamamında işbirliği ve paylaş katılımını desteklemek, hem risk hem kriz yönetimi için yenilikçi, sürdürülebilir ve güvenliği ön planda tutan çözümler üretmek amacıyla insan haklarına saygılı, mesleki etik değerlere sahip ve gönüllülük düzeyi yüksek, üstün nitelikli Acil Yardım ve Afet Yöneticileri yetiştirmek, evrensel bilgi birikimine katkı sunmak toplum yararını gözetmek ve sürekli gelişmektir.

VİZYON

Yetiştirdiği alanında uzman, donanımlı Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunları nitelikli, toplumsal katkı ve sürdürülebilir kalkınmayı ön planda tutan bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda insanlığa değer katan öncü ve saygın bir eğitim kurumu olmak; toplumun afet dirençliliğine ve güvenlik kültürüne katkı verecek, araştırma ve yayın yapmaktır.

ETÜ Asistan Snow