Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Hukuk Müşavirliği

İş Akış Süreçleri

MÜŞAVİRLİĞİMİZ  İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

İdare Lehine Başlatılan İlamlı İcra Takibi

Masraf Avans İşlemleri

Adli Yargıda Aleyhe Açılan Davaların Takibi

İdari Yargıda Aleyhe Açılan Davaların Takibi

İdare Lehine Adli Yargıda Açılan Davaların Takibi

İdare Lehine Başlatılan İlamsız İcra Takibi

Hukuki Görüş Verilmesi 

Vazgeçme, Kabul ve Feragat Süreci

Davaya Müdahil Olma

Kurum Lehine Dava Açmak

Mevzuat Hazırlama Süreci

Hukuki Aksaklık Tespiti

Gelen Evrak Süreci
ETÜ Asistan Snow