;
Eski Site e-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

FEN FAKÜLTESİ

İç Kontrol

İÇ KONTROL SİSTEM SÜRECİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

    İç Kontrol Nedir?                                  

    Kamuda İç Kontrol   

 

    İÇ KONTROL MEVZUATI

   1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

   2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

   3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

   4- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (BUMKO 02.12.2013/10775)

   5- Kamu İç Kontrol Standartları Genel Yazı (BUMKO 04.02.2009 - 4005/1205)

   6- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plan Rehberi

   7- Kamu İç Kontrol Standartları Tablo

   8- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalişma Esas ve Usulleri Hakkinda Yönerge