Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Sözleşmenin imzalı hali, hizmet talep eden kişi/kuruluş tarafından numuneler ile birlikte YÜTAM'a ulaştırılmalıdır.


Hizmet Sözleşmesi PDF dosyasını bu bağlantıdan indirebilirsiniz.


YÜTAM HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Talep edilen analiz için randevu sisteminden (https://rs.erzurum.edu.tr/Web) başvuru yapılmalı ve randevu YÜTAM tarafından onaylanmış olmalıdır.

2. Analizi talep eden kişi/kuruluş, numunenin insan ve çevre sağlığına ve cihaza, zararlı etkilerinin olmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde oluşacak olumsuzluklardan analizi talep eden kişi/kuruluş sorumludur. 

3. Numunelerin ölçüm için uygun şekilde teslim edilmesi analizi talep eden kişi/kuruluşa aittir. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde YÜTAM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  

4. Numuneler 01’den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır.

5. Posta/kargo masrafı (iade dahil) analizi talep edene aittir.

6. Analizi talep eden kişi/kuruluş yetkilisi randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını ya da numuneyi ulaştıracağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önceden haber vereceğini, aksi durumlarda analiz ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 

7. Talep edilen analiz hizmetinin gerçekleştirileceği cihazın bozulması durumunda sözleşmenin süresine cihazın çalışmadığı günler eklenmez. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

8. YÜTAM tarafından verilen sonuçlara itiraz sonrası yapılan tekrarlarda aynı sonuçların bulunması durumunda tekrarlar için de hizmet bedeli tahsil edilir. 

9. Analizi talep eden kişi/kuruluş ödemeden sorumludur. Sonuç raporu, analiz ücretinin ödendiğine dair belge YÜTAM’a ibraz edildikten sonra düzenlenir.

10. İadesi talep edilen numuneler sonuç raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler 15 (onbeş) gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. 

11. SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. projeler kapsamında talep edilen deney, test ve analiz türlerinin, ilgili projenin hizmet alımı kaleminde yer almaması durumunda doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsüne aittir. 

12. Analizi talep eden kişi/kuruluş, analiz sonuçlarını ticari bir amaçla reklamlarda YÜTAM’ın adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün YÜTAM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.

13. YÜTAM önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.

14. Hizmet Bedeli listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri YÜTAM Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

15. Özel standartlara dayalı nicel analizlerde, analiz fiyatlarına standart fiyatı ilave edilecek veya analiz talebini yapan kişi/kuruluştan standartların temin edilmesi istenecektir.

Anlaşmazlık durumlarında Erzurum Mahkemeleri yetkilidir.


YÜTAM Hizmet Sözleşmesi’ndeki hükümleri aynen kabul ettiğimi beyan ederim.


YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

ADI SOYADI VE İMZA

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR