Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Bilgi İşlem

Hakkında

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız (BİDB), üniversitemizin kuruluşundan 13.02.2012 tarihine kadar Genel Sekreterlik tarafından yürütülmüştür. Bu tarihinden itibaren vekâleten daire başkanı atanarak oluşum sürecine devam edilmiştir. Daire başkanlığı; bir daire başkan vekili, bir şube müdürü, iki uzman, bir memur bir programcı ve  2 teknik personelden oluşmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:


        a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
        b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.


Vizyonumuz

Gelişen bilgi teknolojileri ışığında; ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusunda dönemin en modern gereksinimlerini karşılayarak, bunların tüm üniversite mensuplarına sağlanması, Bilgisayar, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunarak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulama seviyesini artırarak, bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi, Daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı görev edinmiş yapıda, tercih edilen bir Üniversite olmak için projeler üretmek ve 7/24 saat hizmet sunmaktır.

Misyonumuz

Erzurum Teknik Üniversitesi bilgi işlem politika ve stratejinin yapılandırılmasında etkin rol oynayarak, var olan bilgi işlem ağ, yazılım ve donanım sistemleri ile ilgili altyapısından en verimli şekilde yararlanılarak çalışır halde tutmak, Teknolojiyi yakından izleyerek Üniversitemiz idari ve akademik birimleri ile öğrencilerine ve faaliyetleri kapsamında hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara hizmet verirken: teknolojik gelişmeleri, kullanıcı ihtiyaçlarını sistem ve bilgi güvenliğini, hizmetlerde verimlilik, etkinlik, sürekliliği, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini göz önünde tutmak, Bilişim alanındaki yeniliklere katkı sağlayarak tüm birimlerimizi iyi bir bilişim altyapısına kavuşturmak.