Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Hakkımızda

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nün temel amacı, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nün temel hedefi nitelikli öğrenci alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır. Böylece mezun olan öğrencilerimizin erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları genç nüfusa sporu sevdirerek, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nde yer alan dersler, alanında kendilerini yetiştiren nitelikli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Öğretmenlik formasyon dersleri, alan bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşan programı, zorunlu ve seçmeli olarak iki farklı şekilde sunmaktadır. Öğrencilere zorunlu derslerle eğitimleri verilirken, seçmeli derslerle de (tenis, basketbol, spor psikolojisi, yüzme vb.) ilgi duydukları alanlara yönlendirilerek gelişmeleri sağlanır.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin devlet okulları ve özel okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, uzmanlık alanında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkânı vardır.

ETÜ Asistan Snow