Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen e-Devlet politikaları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kurulmuştur. “Dijital Türkiye” sloganı ile gerçekleştirilen kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ülkemizin dijital dönüşümünün ETÜ bünyesindeki karşılığı olarak Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) 2019 yılında kurulmuştur.   

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük binasında hizmet veren Dijital Dönüşüm Ofisi, kurum bünyesinde gerçekleştirilen eğitsel, akademik ve idari faaliyetleri elektronik (dijital) ortama taşıyarak ekonomik, sürdürülebilir, verimli bir yapıya kavuşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 25 Kasım 2019 tarihinde Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilgi sistemlerini ve yeni geliştirilen sistemleri, birbirleriyle ve e-Devletle entegre çalışabilecek şekilde tek çatı altında toplanmıştır. Tek çatı yönetim anlayışı ve entegre sistemlerin kullanımı için Erzurum Teknik Üniversitesi olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ’Üniversite Bilgi ve Yönetim Sistemi’ Projesi kapsamında geliştirilen Üniversite Bilgi ve Yönetim Sistemi (ÜBYS) 08.06.2020 tarihi itibariyle ETÜ dijital dönüşüm kapsamında kullanıma açılmıştır. "Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-ders içeriği etkileşimini dijital ortama aktarabilmek için öğrenme yönetim sistemi (LMS) olarak “Blackboard Learn” sistemine geçiş, ETÜ rektörlüğünün öncülüğünde DDO tarafından gerçekleştirilmiştir. Dijital dönüşüm sürecinde "Eğitimde Dijital Dönüşüm" konferansı DDO tarafından gerçekleştirilmiş, dijital dönüşüm kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde derslerden sonra toplantılar da online ortamda yapılmaya başlanmıştır. Dijital dönüşüm ve uzaktan eğitim ile ilgili faaliyetlerimiz Ocak 2021 itibariyle kurulmuş olan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, 30 Haziran 2021 tarihinde Öğr. Gör. Dr. Bilal Öncül ve Öğr. Gör. Emrah Şimşek'in görevlendirilmeleri ile devam etmektedir.

Yükseköğretimde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin dijital yetkinlikler bağlamında yetiştirilmesi, kurumun dijital dönüşümünün araştırma, eğitim ve toplum hizmetleri bağlamında tamamlanabilmesi vizyonu ile DDO çalışmalarına devam etmektedir.

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR