Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜ-YÜTAM), T.C. Kalkınma Bakanlığının 2010 yılından sonra kurulmuş ve henüz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Desteği almamış Üniversitelere verilen destek kapsamında 2014K120360 numaralı proje kapsamında kurulmuştur. Merkezimizin görevi; özelde şehrimizin ve bölgemizin, genelde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak ve dünya ile rekabet etmesini sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, teşvik etmek ve gerçekleştirmektir. ETÜ-YÜTAM 4700 m2 kapalı alan ile bölgenin en büyük araştırma merkezlerinden birisi olup; 2 adet 1000 sınıfı temiz oda, 22 adet farklı büyüklüklerde araştırma laboratuvarı, 1 adet eğitim salonu, 1 adet toplantı salonu, 4 adet personel odası, 4 adet çalışma ofisi ve 1 adet dinlenme salonu ile hizmet vermektedir.

Laboratuvarımızda ileri düzeyde bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi (TÜBİTAK, AB araştırma projeleri, vb.), ilgili sektörlerle işbirliğinin geliştirilmesi ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu temel analiz ve testlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bununla beraber Üniversite–Sanayi işbirliği çerçevesinde, Teknokent ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışma paydasının oluşturulması amaçlanmıştır. Yütam'ın  kurulması; bölge kaynaklarının kullanılması ve değerlendirilmesi, daha kaliteli bir eğitim ve araştırma imkanı oluşturulması, ekonomik, kültürel ve sosyal katkılar sağlaması bakımından çok yararlı ve önemlidir.

ETÜ Asistan Snow