Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

ETÜ Kristal

Hakkımızda

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının 2017 yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında “Erzurum Teknik Üniversitesi Girişimcilik Merkezi” projesi adı altında desteklenmekte olan ETÜ-KRİSTAL; 

  • Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, marka değeri ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemek suretiyle, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisi açısından birçok anlamda katma değer oluşturacak yeni işletmelerin kurulmasını sağlayabilecek olan bir adrestir.
  • Erzurum ili başta olmak üzere bölgemizdeki yeni girişimcilere çalışma ortamı sunarak, teknoloji odaklı iş fikirlerinin ticarileştirilmesi ve bölge dışına açılması için ücretsiz ofis imkânı, mentörlük, danışmanlık vs. desteklerin sağlandığı bir ön kuluçka merkezidir.
  • ETÜ-KRİSTAL, iş fikri başvuruları ile başarılı olan girişimlere, merkez bünyesinde özel bir programın parçası olarak; mentörlük desteği, ücretsiz olarak çalışabilecekleri ofis alanı, altyapı hizmetleri ve toplantı salonları sağlayan, onları yatırımcı ağları ile tanıştıran ve işlerini büyütmeleri için destek veren bir yapı ile faaliyete geçmek üzeredir. / yapıdır.
  • Ayrıca, kullanıcıların tüm ihtiyaçları düşünülerek temel mühendislik alanlarında Ar-Ge için gerekli malzemelerin bulunduğu, girişimcilere fikri ve sınai mülkiyet hakları, strateji, yönetim ve networking konularında önderlik edilerek merkez bünyesinde kurulan çalışma atölyesinde (MakerLab), girişimciler ürünlerinin prototipini hızlı bir şekilde üretip test etme imkânına sahip olurlar.
ETÜ Asistan Snow