Tercih Rehberi E-Posta EBYS ÖBS Blackboard Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü

Hakkımızda

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, 8 Yıldır  yükseköğretim hizmeti veren Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluşundan bu yana iç ve dış paydaşlarıyla iletişim sürecini yürütmüştür.

Faaliyetlerine Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak başlayan ve 2019 yılı itibariyle Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü olarak hizmet veren idari birim, 2019 yılında Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Direktörlük, Erzurum Teknik  Üniversitesinin gerek yurt içi, gerek yurt dışında, kamuoyu tarafından doğru ve olumlu algılanması amacıyla üniversitemiz tarafından benimsenen ilkeler çerçevesinde sürdürülebilir iletişim ve tanıtım faaliyetleri yürütmektedir.

Bilimsel, endüstriyel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda Erzurum Teknik  Üniversitesinin mensupları ve pek çok kurum kuruluş ve kişi ile yürüttüğü ilişki ve iletişiminin önemli bir parçası olan Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, tüm akademik ve idari birimlere yazılı ve görsel içerik,  basılı materyal, promosyon ve insan gücü desteğini nitelik ve nicelik olarak arttırmaktadır. 

Kurum içi ve dışında yürütülen iletişim faaliyetleri, kullanılan araçlardan içerik şekillerine kadar  güncellenmekte olup günümüzün ve geleceğin beğeni ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmaktadır.

Günümüzde ileri düzeye ulaşan teknolojik gelişmeler neticesinde y ve z kuşağı başta olmak üzere tüm nesillerin haberleşme platformlarının internete yönelmesi nedeniyle, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün çalışma alanı genişleyerek "Dijital Medya"yı da kapsamıştır. Bunun sonucunda Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Üniversitenin resmi web sayfası ve sosyal medya mecralarının yönetilmesi ve güncel iletişim alanlarının kullanılması konusunda da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Kurum dışı faaliyetler yürüten birimlerimiz başta olmak üzere talepte bulunan tüm akademik ve idari birimlere teknolojik alt yapı ve teknik olanaklarla destek hizmeti sağlanmaktadır.

Erzurum Teknik  Üniversitesinin hitap ettiği adaylar başta olmak üzere, iletişim kurulan, ortak çalışmalar yürütülen tüm kurum ve kuruluşlara sunulan basılı dokümanların hazırlanma sürecinde, kurumdaki sürekli yayınların hazırlık ve basım sürecinde Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü yer almaktadır.

Kurumu tanıtıcı broşürler, gazete yazıları, ilanlar, dış mekânda yer alan görseller gibi pek çok materyalin üretilmesi, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsellerin içeriklerinin oluşturulması ve görsel tasarımı konusunda ajans ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar birim aracılığıyla sağlanmaktadır.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün kurum dışında sürdürdüğü çalışmaların merkezinde, üniversite adayları, adayların mensup oldukları okul ve bu kurumların rehberlik öğretmenleri başta olmak üzere diğer alan öğretmenleri, yöneticiler ve adayların aileleri yer almaktadır.

Tanıtım faaliyetlerinde Erzurum Teknik  Üniversitesinin bölüm ve olanaklarının anlatıldığı programların yanı sıra, ÖSYM tarafından yapılan sınava ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumlar yapılmaktadır. Sunumlar, orta öğretim kurumlarında icra edildiği gibi Üniversiteye yapılan ziyaretler sırasında da gerçekleştirilebilmektedir.

Pek çok şehirde organizasyon firmaları, okullar, vakıflar ve dernekler tarafından düzenlenen "Yükseköğretim Tanıtım Fuarları" Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü bünyesindeki Tanıtım Direktörlüğünün  katıldığı kurum dışı etkinlikler arasında yer almaktadır. Bu fuarlarda stand çalışmaları yapıldığı gibi, bölüm tanıtımlarından sınava ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı sunumlara kadar talep neticesinde düzenlenen programlarla, adaylar ve adaylara yön veren kanaat liderlerine ulaşılmaktadır.

Fuarların yanı sıra, ülkemizin birçok kentine rutin olarak gerçekleştirilen kurum ziyaretlerinde, tanıtım elamanlarımız yaptığı birebir görüşmelerle Üniversitemizdeki gelişmeleri aktarmakta, iletişim bağı ve ağı kurmaktadır.

"Tercih Günleri" etkinliği, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünün koordinasyonunda tüm birimlerin katkılarıyla yürütülen kapsamlı bir etkinliktir.

Adayların Üniversitemizi tanımak adına yaptıkları ziyaretler yer alan kişiler Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü personeli dışında, Erzurum Teknik  Üniversitesinin ilke, amaç ve olanaklarını tüm yönleriyle, doğru bir şekilde tanıtmak amacıyla yüz yüze iletişim kuran öğrenci, akademik ve idari personelden oluşmaktadır.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Kurum içinde gerçekleştirilen etkinliklerde de aktif olarak görev almaktadır. Akademik açılış, mezuniyet törenleri gibi organizasyonlar başta olmak üzere bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla düzenlenen konferans, sempozyum, panel, sergi gibi etkinliklerde kullanılacak basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı başta olmak üzere, organizasyonun gerçekleşme sürecinde Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesindeki diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışmaktadır.