Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü

Hakkımızda

Erzurum Teknik  Üniversitesi’nin kuruluşunda “Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” adı altında faaliyetlerine başlayan birimimiz, 2019 yılında yönetim şemasını ve birimlerini güncelleyerek “Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü” adını almıştır.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin bilimsel, endüstriyel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gerek kurum içi gerek kurum dışı özel/tüzel kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlayan ve tanıtımını koordine eden Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, üniversitemizin yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından doğru ve olumlu bir şekilde algılanması amacıyla üniversitemiz tarafından benimsenen ilkeler doğrultusunda sürdürülebilir iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü’nün kurum içi faaliyetlerinin merkezinde, bütün akademik ve idari birimlere yazılı ve görsel içeriklerin oluşturulması,  basılı materyallerin hazırlanması, promosyon ve tanıtım açısından teknik destek sunulması, fotoğraf ve video çekimlerinin düzenlenmesi yer almaktadır. Birimimizin kurum dışı faaliyetlerinin merkezinde ise başta üniversite adayları, adayların aileleri ve mensup oldukları okul ve kurumlar olmak üzere üniversitemizin hitap ettiği tüm kişi, kurum ve kuruluşlara sunulan kurumsal tanıtım materyallerin, basılı dokümanların,  görsel tasarımların oluşturulması ve basımı, üniversitemizi tanıtmaya yönelik basın bültenlerinin, broşürlerin, afiş ve ilanların, dış mekânlara ait görsellerin ve pek çok materyalin hazırlanması yer almaktadır.

Yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve internetin gündelik hayatın bir parçası olması sebebiyle dijital medya alanlarını da çalışmalarına dâhil eden direktörlüğümüz, aynı zamanda resmi web sayfasının ve sosyal medya mecralarının yönetilmesinden ve güncel iletişim alanlarının kullanılmasından da sorumludur.

ETÜ Asistan Snow