Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Genel Bilgiler

TANITIM

 Üniversitemiz 6005-14/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yazıyla kurulmuştur.

• Başkanlığımız; yürürlükteki mevzuat hükümlerince belirlenmiş  işlemleri yapmakla yetkilidir.

• Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satınalınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödeneklerin kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmete sunmaktır.

• Temin edilen her türlü mal ve hizmetin satınalınmasından tüketilmesine kadar ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından Sayıştay’a, Maliye Bakanlığı’na ve üst yöneticiye karşı sorumludur.