Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Döner Sermaye

Hakkımızda

Döner Sermaye İşletmelerinin Yükseköğretim kurumlarının esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılması gerekmektedir.

Bu İşletmelerin;

Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını saplamak, Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak, 

Döner sermaye İşletmeleri, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

Misyonumuz

Uluslararası kalite standartları çerçevesinde yeniliğe açık, akılcı, şeffaf ve dinamik bir yönetim anlayışı ile üniversite kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasını mümkün kılmak, gelir oluşumuna katkıda bulunan tüm üniversite birimleriyle eşgüdüm içerisinde hareket etmek suretiyle döner sermaye gelirlerinin sürekli olarak artırılmasını ve katkı paylaşımlarının mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak

Vizyonumuz

Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde kendini sürekli geliştirerek çağdaş sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak sorumluluk almaktan kaçınmayan, topluma ve etik değerlere saygılı, sunduğu nitelikli ve kaliteli hizmetlerle toplum için katma değer üreten, paydaşlarla sürekli ve etkin iletişim içerisinde bulunan, kaynakların kamu yararını gözetecek şekilde etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan saygın ve güvenilir bir birim olmak

ETÜ Asistan Snow