Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

İmid

Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek. Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek. Verilecek benzeri görevleri yapmak.

VİZYONUMUZ Erzurum Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İsler Daire Başkanlığı Kurumu adına verilen emir ve görevlerini yapmasının mutluluğu içinde, araştırmacı,yenilikçi, objektif ve şeffaf yapısıyla, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre,yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi,sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı hedeflemektedir. Başkanlığımız “Hizmette; kalitenin, hızın, güvenin, eşitliğin ve şeffaflığın esas alındığı bir Başkanlık olmaktır.”

MİSYONUMUZ Rektörlük ve bağlı birimlerindeki Akademik ve İdari personelin tüm giderlerinin (yolluk, hizmet alımları, haberleşme ve ulaşım,tüketime yönelik mal ve malzeme alımları vb.) tahakkuk işlemlerini yapmak, Rektörlük ve bağlı birimlerinin tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, makine ve teçhizat alımlarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı satınalma ve ihale süreçlerine ilişkin işlemleri takip ve koordine etmek, Hizmet alımı yoluyla ihale edilen, Üniversitemizin çevre ve bina temizlikleri ve Personel taşmacılığı hizmetlerinin şartnameye uygun olarak yerine getirilmesini, Başkanlığımız birimlerinden hizmet alan, Üniversitemizin diğer birimleri ve üçüncü şahısların ve kurum veya kuruluşların memnuniyetlerini sağlamak. “Bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyeti yasalara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirerek paydaşlarına idari ve mali konularda nitelikli hizmet sunmaktır.” İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız (İMİD), üniversitemizin kuruluş tarihinden itibaren faaliyetine devam etmektedir. 1 Başkan, 2 Şube Müdürü, 1 Tekniker, 5 İdari personel ve 9 şoför ile kendilerine verilmiş görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmektedir