Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Formlar

Aile Durumu Bildirimi Formu DOC
Aile Yardım Bildirimi Formu DOC
Askerlik Borçlanma Başvuru Formu DOC
Askerlik Dönüşü Göreve Başlama Talep Dilekçesi DOC
Atama Başvuru ve Taahhüt Formu DOC
Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu DOC
Borçlanma Talep Dilekçesi DOC
Doçentlik Sınavı Ögretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Standart Form Ek-1 DOC
Doçentlik Sınavı Ögretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Standart Form Ek-2 DOC
Emeklilik Belgesi DOC
Hizmet Birlestirme Dilekçesi DOC
İlişik Kesme Belgesi DOC
Hastalık İzin Formu DOC
Yıllık ve Mazeret İzin Formu DOC
İdari Personel Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu DOC
Kadro Talep Formu DOC
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi DOC
Mal Bildirim Beyannamesi DOC
Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu DOC
Öğretim Elemanı Başvuru Formu DOC
Dr. Öğr. Üyesi İlanı Başvuru Dilekçesi DOC
Dr. Öğr. Üyesi İlanı Başvuru Formu  DOC
Profesör İlanı Başvuru Formu DOC
Proseför İlanı Başvuru Dilekçesi DOC
Doçent İlanı Başvuru Formu DOC
Doçentlik Başvuru Dilekçesi DOC
İdari Personel Bilgi Formu DOC
Akademik Personel Bilgi Formu DOC
Personel Nakil Bildirimi DOC
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu DOC
Sendika Formları DOC

Sınavsız Lisansüstü Eğitimine Başvuru Formu

DOC

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

DOC
Tebliğ-Tebellüğ Belgesi DOC
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu DOC
Yemin Belgesi DOC
Yurtdışına Görevlendirme Bilgi Formu (39. Madde) DOC
Arş. Gör. Faaliyet Raporu DOC
Öğr. Gör. Faaliyet Raporu DOC
Personel Kimlik Talep Formu DOC
Ayakta Tedavi İzin Belgesi DOC
İdari İzin Formu DOC
Aylıksız İzin Formu DOC
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu DOC
35. Madde Y.lisans ve Doktora Kefalet Senedi DOC
39. Madde Yurtdışı Görevlendirme Kefalet Senedi DOC
ÖYP - Yabancı Dil Kefalet Senedi  DOC
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Dilekçesi DOC
Hususi(Yeşil) Damgalı Pasaport Talep Dilekçesi DOC

YUDAB Bursiyerlerine Mahsus Yüklenme Senedi

DOC
ETÜ Akademik Ödülleri Başvuru Formu

DOC

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

DOC

İdari Personel Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi

DOC

ETÜ Asistan Snow