Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları (patent, faydalı model, lisanslama vb.) ile ilgili eğitimler düzenlemek. Üniversitemizde geliştirilen buluşlara/hizmet buluşlarına ilişkin, tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi) ile ilgili tescil süreçlerini yönetmek.

ETÜ Asistan Snow