Hızlı Erişim

Ders Kaydı

Hesap Yönetimi Genel

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Kalite Politikası

Kalite politikamız, misyon ve vizyonumuza bağlı olarak nitelikli eğitim-öğretimin yanında bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri ile Üniversitemizde öncü olmaktır.

Bu kapsamda kalite politikamız;

  • Öğrenci merkezli, gelişen yeni eğitim teknolojileri ve digital öğrenme modellerini esas alan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
  • Sosyal bilimlerdeki disiplinler arası çalışmalarda yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası platformlarda bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmeyi,
  • Toplumsal, kültürel ve etik bilince sahip akademik ve idari personellerin yetiştiği bir birim olmayı,
  • Toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı  bir birim olmayı esas alır.
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR