Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Eğitim Amaçları

EA1- Disiplinin faaliyet alanı içerisindeki her türlü özel kuruluşta tasarım, geliştirme, üretim, organizasyon ve yönetim gibi faaliyetleri yürütebilir,

EA2- Kamu, üniversite veya özerk kurumlarda mühendislik, AR-GE ve eğitim faaliyetlerinde görev alır,

EA3- Ticari girişimler ile bölge ve ülkemiz sanayisinde aktif rol alarak yenilikçi faaliyetlerde bulunur.

ETÜ Asistan Snow