Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Diploma Eki Örnekleri

Lisans Diploma Eki Örneği

Yüksek Lisans Diploma Eki Örneği

Doktora Diploma Eki Örneği

 

Diploma Eki nedir?

Diploma Eki ( Diploma Supplement : DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin, ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip basarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklasa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği

2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden , kazanılmış yeti

3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi

4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları

5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi

6. Ek bilgiler

7. Diploma Ekinin resmî tasdiki

8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (bos bırakılan) bir bölüm olursa, niçin bos bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir.

Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Orijinal Diplomada adi verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak ilistirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adli kuruluştan temin edilir: www.enic-naric.net

Diploma Eki ne değildir?

· Bir curriculum vitae (CV) değildir.

· Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.

· Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

 

Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nedir?

· Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma

· Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi

· Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi

· Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı

 

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

· Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.

· Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.

· Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.

· Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.

· Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.

· Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

 

Diploma Eki ne için gereklidir ?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

 

Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir

· Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.

· Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.

· Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.

· Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

 

 

ETÜ Asistan Snow