Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Değişim Programları

♦ Üniversite ile yurt içi veya yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi veya yurtdışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir.

♦ Birinci sınıfta okuyan öğrenciler, değişim programlarından yararlanamaz.

♦ Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.

♦ Değişim programları ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.


Değişim Programları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ETÜ Asistan Snow