Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Değişim Programları

   Üniversite ile yurt içi veya yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi veya yurtdışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir.

• Birinci sınıfta okuyan öğrenciler, değişim programlarından yararlanamaz.

• Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.

• Değişim programları ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

ETÜ Asistan Snow