Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Çalışma Alanları

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (World Confederation of Physical Therapy [WCPT])'nun tanımına göre fizyoterapistler, bireylerin hareket ve fonksiyonel becerilerini restore etmek, devam ettirmek ve geliştirmek için hizmet verirler. Fizyoterapistler; yaşlanma, yaralanma, hastalık, bozukluk veya çevresel faktörler nedeniyle kişilerin hareket ve fonksiyonlarının bozulduğu her yaşam evresinde onlara yardımcı olabilirler. Fizyoterapistler bireylerin fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal iyi olma halini geliştirerek yaşam kalitelerinin artırılmasına yardımcı olurlar. Sağlığın koruma, tedavi/müdahale, habilitasyon ve rehabilitasyon gibi alanlarında çalışırlar.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre ise fizyoterapistler, insanlardaki motor fonksiyonları restore etmek veya geliştirmek, hareket kabiliyetini artırmak, ağrılı durumların tedavisini gerçekleştirmek ve yaralanma, hastalık veya diğer bozukluk durumlarının getirebileceği fiziksel problemleri tedavi etmek veya önlemek için değerlendirme yapan, rehabilitasyon programlarını planlayan ve uygulayan kişilerdir. DSÖ ayrıca fizyoterapistlerin sık görülen fiziksel rahatsızlıklar ve bozuklukların önlenmesi ve görüntülenmesi için programlar geliştirip uygulayabileceğini de belirtmiştir.

Yasal mevzuatına göre ülkemizde, fizyoterapistler, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanmada, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekimin tanısı sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan sağlık profesyonelleridir. Fizyoterapistler, hastalık durumları dışında da, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular.

Bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar nörolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatoloji, kalp-dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, obstetrik ve ürojinekolojik durumlar, spor yaralanmaları, el yaralanmaları, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi sonrası gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu, devamlı bakım, yoğun bakım, palyatif bakım, evde bakım ve ağrı tedavisidir. Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir.

Fizyoterapistler; özel, devlet ve üniversite hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, termal otel ve kaplıca merkezlerinde, endüstri ve sanayi tesislerinde, halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda veya evde bakım merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, huzurevi ve bakımevlerinde, belediyelerde, engelli okulları ve sağlık hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca engelliler için danışmanlık, özel eğitmenlik yapabilirler veya yüksek lisans- doktora eğitimleri ile akademik kariyer yapabilirler. Ulusal ve uluslararası sağlık politikaları ile ilgili projelerde görev alabilirler.

ETÜ Asistan Snow