Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak amacımız; Ulusal ve Uluslararası düzeyde Beden Eğitimi ve Sporun önemini kavramış, insanın hareket etme özelliği ile  varoluşunun devamı arasındaki ilişkinin bilinciyle toplumun gelişiminde üstlendiği sorumluluğun farkında olan, mesleki ve kariyer hedeflerini belirlemiş, diğer disiplin alanlarıyla Beden Eğitimi ve Spor aktivitelerini birleştirebilen, işbirlikli çalışmaya açık bireyler yetiştirmektir.

ETÜ Asistan Snow