Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Birim Faaliyet Raporu

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 nolu Kanun'un 131. Ek Maddesi uyarınca Üniversiteyi oluşturan altı fakülteden biri olarak Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Felsefe, Mütercim-Tercümanlık, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile kurulmuştur.


Ülkemizde kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 65’inci maddesine göre 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmî Gazete'de Bakanlar Kurulu kararıyla yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma ve Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'in birim faaliyet raporu başlıklı 46’ncı maddesi gereğince bu faaliyet raporu hazırlanmıştır.