Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilimsel Araştırma Programları

No

Projenin Adı

Yürütücü

Bütçe (TL)

1

Rusya'nın Doğu Anadolu'daki Faaliyetleri (1877 -1917)

Doç. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU

22.800

2

Ömer Baki'nin Ferhadnâme-Ferhad ile Şirin Mesnevisi

Yrd. Doç. Dr. Halime ÇAVUŞOĞLU

15.500

3

Türk Edebiyatında Biyografik Roman

Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇETİNDAŞ

11.500

4

Mehmed Şakir'in "Tercemânu'l-Ma'nevi fÎ-Tercemeti'l-

Mesnevi" Adlı Mesnevi Tercümesi (Metin-İnceleme)

Yrd. Doç. Dr. Melike

GöKCAN

TÜRKDOĞAN

4.500

5

Erzurum İngiliz ve Amerikan Konsoloslukları ve Faaliyetleri

Yrd.Doç.Dr.Naim

ÜRKMEZ

27.000

6

l828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Doğu Anadolu

Yrd. Doç. Dr. Uğur

AKBULUT

22.800

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR