Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Hukuk Müşavirliği

Başvuruları Değerlendirme Süreci

I-Değerlendirme

Başvuru, Etik Kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu, en geç 60 gün içinde sekretarya aracılığı ile araştırmacıya iletilir.

Etik Kurul değerlendirme sürecinde, Başvuru Formu'nda yer alan araştırmaya ilişkin bilgilerle, araştırmada kullanılacak Gönüllü Katılım Formu'nun, Ebeveyn Onay Formu'nun (gerekiyorsa) ve de kullanılacak ölçüm araçlarının kopyaları ayrıntılı bir şekilde incelemeye tâbi tutulur; araştırmanın evrensel araştırma etik ilkelerine uygunluğu kurulun değerlendirme kararının niteliğini (Kabul, Revizyon veya Ret) belirler.

Bir çalışmanın “revizyon” değerlendirmesi almasının nedenleri arasında:

*Araştırmada kullanılacak ölçüm araçlarında ya da yönteminde etik açıdan eksik/ tartışmalı kısımların bulunması,

*Gönüllü Katılım Formu ve/ya Ebeveyn Onay Formu'ndaki eksiklikler.

Bir çalışmanın reddedilmesinin nedenleri arasında:

*Katılımcılar için belirgin düzeyde etik ihlal içeren (psikolojik veya fiziksel riskler içermesi) yöntemlerin, yönergelerin, soruların yer alması.

II-Değerlendirme Sonucunun Yazılı Olarak Araştırmacıya İletilmesi

Etik Kurul sekretaryası aracılığı ile değerlendirmenin sonuçlandırıldığı mail üzerinden araştırmacıya iletilir. 

III-Değişiklikler

Anket, test ve ölçeklerin değiştirilmesi, yeni ilaveler yapılması, araştırmanın başlığının değiştirilmesi, yeni araştırmacılar eklenmesi ve benzeri durumlarda ilgili değişiklikler doğrultusunda başvuruya ilişkin belgeleri yeniden düzenleyerek imzalı bir şekilde iletmeniz gerekmektedir.

 

ETÜ Asistan Snow