Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

BAP

 1- Yetişkin bireylerde sağlıklı beslenme programı ile sanal gerçeklik uygulamalarının vücut kompozisyonu ve fiziksel uygunluk üzerine etkisi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Betül KOCADAM BOZKURT

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Proje Araştırmacıları

Dr. Öğr. Üyesi Osman BOZKURT

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör. Mehmet SÖNMEZ

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi Musa EYMİR

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 2- Telerehabilitasyon Temelli Fiziksel Aktivite Farkındalık Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite, Kas Kuvveti, Denge ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi

Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Musa EYMİR

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Proje Araştırmacıları

Dr. Öğr. Üyesi Esedullah AKARAS

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal DENİZ

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör. Mehmet SÖNMEZ

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3- Multiple Skleroz Tanılı Bireylerde Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersizin Matriks Metalloproteinaz-9 ve Çitinaz-3-Benzeri Protein 1 Üzerine Etkisinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Gülnihal DENİZ

Erzurum Teknik Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Proje Araştırmacısı

Zübeyde ERCAN


Fırat Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Furkan BİLEK


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Gerontoloji Bölümü

ETÜ Asistan Snow