Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Tarih Bölümü

Vizyon ve Misyon

Bölümümüzün Misyonu
Bölümümüzün misyonu; Tarih ve diğer sosyal bilimlerdeki gelişmelere açık, bilgisini muhakeme gücüyle birleştiren, çalışmaları ile bilime katkı yapabilen araştırmacılar yetiştirmektir. Yetiştirilen araştırmacıların bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte çalışmalar yapmak suretiyle içinde bulunduğu şehre, mensup olduğu millete ve uluslararası camiaya katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Bölümümüzün Vizyonu
Tarih Bölümü, vizyon olarak aşağıdaki hususları belirlemiştir:
Yurt içerisindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği için gerekli koşulları sağlayarak, ortak projeler yapmak, 
Ulusal ve uluslararası programlarla, öğrencilerimizin yurt dışında eğitim almalarını sağlamak, 
Ulusal ve uluslararası alanlarda bilim adamı yetiştirme kapasitesini artırmak, 
Nitelikli bir eğitim vermek için gerekli eğitim kadrosunun ve teknik kadronun (araştırma görevlisi, uzman, teknisyen vb..) teminini sağlamak, 
Ulusal ve Uluslar arası sempozyum, panel, kongre gibi bilimsel faaliyetleri periyodik olarak gerçekleştirerek bilimsel ortamın zenginleşmesini sağlamak, 
Bölümde eğitim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için teşvik ve ödül sistemini yaygınlaştırmak, 
Lisansüstü çalışmalar sırasında araştırmacıların yalnızca bölüm içindeki diğer çalışma arkadaşları ve tüm öğretim üyeleriyle etkileşimiyle yetinmeyip, aynı zamanda onlara ülkemizdeki ve dünyadaki öğretim üyeleriyle tanışma ve etkileşme fırsatını sağlamak, 
Yapılacak çalışmalarla, tarih biliminin toplum içerisindeki prestijini artırmak ve toplumda tarihe karşı var olan merakı, doğru tarihi bilgilerle desteklemek.

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR