Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

6. Adli Hemşirelik Kongresi

6.ULUSLARARASI ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ ETÜ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi yapıldı.

Adli hemşirelik alanının gelişimine katkıda bulunmak ve bu alandaki güncel gelişmeler ile deneyimleri paylaşmak, farklı disiplinlerde adli bilimler alanında çalışan profesyoneller arasındaki iletişim ve iş birliğini artırarak ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen kongre, 16-18 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda hibrit olarak düzenlenen kongreye ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Erzurum İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cengiz Polat, ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Yurdagül Erdem ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. 

Kongrenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Elanur Yılmaz Karabulutlu, sağlık çalışanlarının adli olaylarla sıklıkla karşılaştığını belirterek: “Dünyada ve Türkiye’de adli hemşirelik yeni bir kavram olmakla birlikte gelişimini sürdürmektedir. Ülkemizde adli hemşirelik yasal olarak tanımlanmamış ve görev tanımları da yapılmamıştır. Aynı zamanda bu alanda uzmanlaşmış hemşirelerin bulunmaması nedeniyle de adli vakaların değerlendirilmesi çoğunlukla acil veya klinisyen hemşireler tarafından yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Uzman olmayan hemşirelerin kanıtları tanımlama, toplama ve saklama prosedür ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olamaması nedeniyle tedavi ve bakım sırasında kanıtların gözden kaçırılması, kaybedilmesi ya da yok edilmesi riski ile karşı karşıya kalındığını belirten Dekan Karabulutlu:  “Bu nedenlerle ülkemizde, ulusal ve uluslararası ölçekte etik olarak adli olgulara bütüncül hemşirelik yaklaşımını uygulayabilecek, profesyonel liderlik ve sorun çözme becerilerine sahip uzman adli hemşireler yetiştirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu kongrede ülkemiz için önemli sosyal sorunlar, dünyada adli hemşireliğin kuruluşu, adli hemşireliğin disiplinler arası rolü, farklı ülkelerde adli hemşireliğin gelişimi ve durumu, bazı durumlarda hemşirelerin karşılaştıkları etik ve yasal sorunlar ve adli olaylar, çocuk suçluluğu, şiddet, sosyal medya ve suç, dezavantajlı grupların sorunları, savaşlar ve göçün adli boyutu ile cezaevi hemşireliği gibi adli bilimlerle ilişkili birçok konu gençlerin de bakış açısını içeren bir oturum ile birlikte oldukça geniş bir yelpazede ele alınacaktır. Bu vesileyle Kongre kapsamında konuşacağımız, tartışacağımız bilimsel konuların adli hemşirelik boyutuyla profesyonel hizmet sunumunda yol göstermesini ve etkili uygulamalar için zemin oluşturmasını diliyor, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dekan Karabulutlu’nun ardından kürsüye çıkan ve tüm hemşirelerin Hemşireler Haftasını kutlayarak sözlerine başlayan Rektör Çakmak ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Tüm dünyada terör, insan kaçakçılığı, siber suçlar, yasadışı uyuşturucu, rüşvet, sahtecilik ve şiddet olmak üzere her türlü suç oranı maalesef hızla artmaktadır. Suçlara bağlı olarak yaşam ve fonksiyon kayıpları da artış göstermektedir. Her türlü suçun önlenmesi ve aydınlanmasının başarısı adli bilimler alanında çalışan nitelikli insan gücünün varlığına, uluslararası standartlarda olay yeri incelemesine, ayrıca olay yerinden mağdur, şüpheli ve tanık üzerinden toplanan delillerin çağdaş bilgi ve teknolojilerle analiz edilmesi ile doğrudan bağlantılıdır.  Adli hemşirelik de adli bilimler alanında çalışan nitelikli insan gücü olarak önemli bir uzmanlık alanıdır.  Adli hemşirelik, hemşirelik biliminin yasal prosedürlere uygulanmasıdır ve özel eğitim de gerektirmektedir. Adli tıp konularında özel eğitim almış hemşire sayısının artması, buna bağlı olarak adli konularda görev yapan sağlık kuruluşlarında Adli Hemşirelik Birimlerinin oluşturulması adaletin doğru ve hızlı gerçekleşmesine dolayısıyla toplum huzurunun sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Kongremizin, adli hemşirelik ve adli bilimler alanında güncel bilgilerin tartışılarak bu alandaki gelişime katkıda bulunacak ortamı oluşturacağına ve katılımcılar arasında iletişim ve iş birliğini artıracağına olan inancım sonsuzdur. Kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kongrenin paydaşları arasında yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise adli hemşirelik biliminin dünya genelinde insanların yaşamlarını etkileyen suç ve şiddetle bağlantılı en güçlü iki sistemin "Sağlık" ve "Adalet" olduğunu belirterek: "Şiddet suçu ve beraberinde ortaya çıkan sorunlar pek çok disiplinin ilgi alanına girmekle birliktedir. Ancak hiçbir disiplin tek başına şiddet ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek travmalarla baş etmede tam anlamıyla yeterli olamamakta ve bu konuda adli ekip iş birliğine ihtiyaç duymaktadır. Suç ve suçlunun arttığı günümüz dünyasında adli hemşirelik alanına ilgi duyan, mağdurlarla çalışan, mağdurların haklarını gözeten, suçlunun hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması konusunda çaba gösteren, adli ekibin bir üyesi olarak görev yapan tüm profesyonellere ve adli bilimler alanında eğitim alan lisan ve lisansüstü öğrencilerin yararına olacağına inandığım kongrenin hayırlı olmasını diliyor, çıktıların sorunlara çözüm olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi, 2 gün boyunca toplam 12 oturum ile 3. gün ise sosal geziyle başarıyla tamamlandı.

Kongreye ait görseller için tıklayınız.

ETÜ Asistan Snow