Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kalite Koordinatörlüğü

2023 Yılı KİDR Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantısı

Kurumsal Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından 2023 Yılı KİDR Hazırlama Çalışma Grubu üyelerine Kurum İç Değerlendirme Raporunun nasıl hazırlaması gerektiği kosunuda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ETÜ Asistan Snow