Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bilimsel Toplantıları

           

Sunum Yapacak Araştırma Görevlisi

Konu

Tarih

Saat

Arş. Gör. Muhammed Asım KANTAR

İşletmelerin Finansal Yapısının Kârlılığa Etkisi

10.03.2021

16.00

Arş. Gör. Harun CAN

Kamu Harcamaları Sıçraması ve Vergi Gelirleri Sıçraması Arasındaki İlişkinin Analiz Edilmesi: Türkiye Üzerine Bir Çalışma

17.03.2021

16.00

Arş. Gör. Sefa ÖZDEMİR

Pandemi (Covid 19) Döneminde Kaynak Güvenilirliğinin Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Instagram Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma

24.03.2021

16.00

Arş. Gör. Dr. Muhammed Şamil ŞIK

Tutarlı Sistemlerin Bileşen Önem Ölçümleri

31.03.2021

16.00

Arş. Gör. Muhammet MUTLU

Öğrencilerin Fomo ve Plansız Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama

7.04.2021

16.00

Arş. Gör. Fatmanur GÜL ORAL

Sosyal Normların İktisadi Kararlar Üzerindeki Etkisi

14.04.2021

16.00

Arş. Gör. Hasan GÜNEŞ

Türkiye'de İhracatçı Kadın Girişimciler

21.04.2021

16.00

Arş. Gör. Meryem EMRE AYSİN

Mutlak ve Göreli Gelirin Mutluluk Üzerindeki Etkisi

28.04.2021

16.00

* Bilimsel toplantılar, Blackboard üzerinde "İİBF BİLİM TOPLANTISI" sınıfında yapılacaktır.

ETÜ Asistan Snow