Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yaz Okulunda Ders Alma İşlemleri Hk.

Değerli öğrenciler,

Psikoloji bölümü altında 2021-2022 yaz dönemi yaz okulu açılmayacaktır.

Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenciler başvurularını https://yob.erzurum.edu.tr/ adresinden kurumsal e-mail şifresi ile yapabilirler.
Öğrencilerin yaz okulunda farklı üniversitelerden ders alma taleplerini Kredi-AKTS ve ders içeriği uyumunu bölüm intibak komisyonu değerlendirmektedir. Başvurular komisyonca değerlendirildikten sonra karar dekanlığa bildirilmektedir.
Öğrencilerin yaz okulunda üniversitemize başvuru yapmadan alacakları dersler geçersiz olacaktır.
Üniversite dışından yaz okulu kapsamında herhangi bir ders almak isteyen öğrenciler;
1) Almak istedikleri dersin adı, onaylı içeriği, kredi bilgileri, alınacak üniversite ve bölüm bilgilerini,
2) Hangi ders için ders alma işlemi yapacaklarsa dersin adı ve kredi bilgilerini
eksiksiz olarak sami.coksan@erzurum.edu.tr adresine yazarak ilgili dersin komisyonca onaylanıp onaylanmayacağına dair bilgi talep edebilirler.


   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR