Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Belge Teslimi

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde kaydı yapılan ancak belgelerinin asıllarını teslim etmeyenlerin/eksik evraklarını tamamlamayanların, aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar belgeleri teslim etmeyenlerin kayıtları silinecektir.

İstenen Belgeler:

*Lise Diploması

*Diploma denklik belgesi

*Not döküm belgesinin (transkript) aslı ve İngilizceye çevrilmiş kopyası

*Sınav sonuç belgesi, (sınav puanı ile yerleşmişse)

*Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri

*İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin aslını ibraz etmek şartıyla bir sureti

*İkametgah belgesi yoksa öğrenim vizesinin noter tasdikli sureti

    SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR