Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Üniversitemizde Kahve Tadında Konferans Düzenlendi

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi tarafından "Osmanlı'da Kahve ve Kahvehaneler Konferansı"düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur AKBULUT konuşmacı olarak katıldığı konferansta “Türk kültüründe kendine özgü bir yere sahip olan kahve, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kahvehanelerin açılmasıyla beraber yaygınlaşmış, her kesimden insanı bir araya getiren toplumsal bir içeceğe dönüşmüştür. Kahvehaneler, zaman zaman toplu olarak kapatılma kararlarıyla karşı karşıya kalsalar da her seferinde yeniden ve daha fazla sayıda açılmışlardır.” dedi .

Konuşmalarına kahvehanelerin geçmişinden bahseden AKBULUT “Mahalle, esnaf, yeniçeri, tulumbacı, semai, aşık kahvehaneleri gibi çeşitleri olan kahvehaneler; kahve tiryakilerini kendine çekmiş ve toplumsal hayatın şekillenmesine katkı sağlamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm devlet sisteminde meydana gelen değişimden kahvehaneler de payını almış ve hem mekân hem de hizmet yönünden ciddi bir dönüşüme uğramıştır. Bu dönemde yaygınlaşmaya başlayan çay, kahvenin saltanatına ortak olmuşsa da kahve ve kahvehaneye olan ilgi devam etmiş ve toplumsal bir mekân olarak cumhuriyet dönemine intikal ettiğini” sözlerine ekledi.

Konferans sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK   "Osmanlı'da Kahve ve Kahvehaneler Konferansı"  sunumundan dolayı  Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Uğur AKBULUT’a     teşekkür belgesi takdim etti.

Kahve tadında geçen program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.