Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Üniversitemiz Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

Rektörlüğümüz tarafından 13.06.2022 tarihinde ilan edilen Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alımı sınav sonuçları için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

* Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği/ Bilgisayar Mühendisliği ABD sınav sonucu için tıklayınız.

* Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Havacılık ve Uzay Mühendisliği ABD sınav sonucu için tıklayınız.

* Sağlık Bilimler Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik/Toplu Beslenme Sistemleri ABD sınav sonucu için tıklayınız.

* Sağlık Bilimler Fakültesi/Hemşirelik/Hemşirelik Esasları ABD sınav sonucu için tıklayınız.

* Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili ABD  sınav sonucu için tıklayınız.

* Yabancı Diller Yüksekokulu/Yabancı Diller/Yabancı Diller ABD sınav sonucu için tıklayınız.

BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Rektörlüğümüz tarafından 13.06.2022 tarihinde ilan edilen ve 04.07.2022 tarihinde giriş sınavı yapılan Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alımı sınav sonucuna göre başarılı olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 01.08.2022 tarihine kadar ilgili fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlüğüne şahsen getirmeleri gerekmektedir.

Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

*Atama Başvuru ve taahhüt Formunun Doldurulması. (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilecek rapor.
*Lisans/Yüksek Lisans diploması. (Aslı veya Noter Tasdikli sureti)(Araştırma Görevlisi olarak başvuran adaylardan yüksek lisansa devam edenler için yüksek lisans öğrenci belgesi)

*Doktora eğitimine devam ettiğine dair belge.(Doktoraya devam eden adaylar için)

*1 (bir) adet nüfus cüzdan fotokopisi.
*12 adet renkli fotoğraf. (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca bu yönetmelikteki esaslara uygun olmalı.) 
*Mal Bildirim Formunun doldurulması. (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak.) (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)
*Lisans mezuniyetine ilişkin transkript. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
*Yerleştirmeye esas beyan edilen ALES sonuç belgesi.
*ALES`ten muaf olanlar için; doktora eğitiminin tamamlandığına dair belge veya öğretim elemanı olarak çalışıldığına dair belge.
*Yerleştirilmeye esas beyan edilen Yabancı Dil sınav sonuç belgesi.*Erkek adaylar için askerlik  durumunu gösterir belge.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışıp ayrılmış olanlar için onaylı Hizmet Belgesi.

*Adli Sicil Kaydı

*Arşiv Araştırması Formu. (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)

*Akademik Personel Bilgi Formu.(Başvuru evraklarının teslimi sırasında ataması yapılacak kişi tarafından doldurularak birim personeli tarafında hem çıktı olarak hem de e-mail üzerinden Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.)(https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR