Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Üniversitemiz Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

Rektörlüğümüz tarafından 15.09.2021 tarihinde ilan edilen Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı sınav sonuçları için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

* Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği/Enerji sınav sonucu için tıklayınız.

* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Muhasebe ve Finansman sınav sonucu için tıklayınız.

* Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Hemşirelikte Yönetim sınav sonucu için tıklayınız.

* Fen Fakültesi/Matematik Bölümü/Geometri sınav sonucu için tıklayınız.

* Rektörlük/Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi sınav sonucu için tıklayınız.

 BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Rektörlüğümüz tarafından 15.09.2021 tarihinde ilan edilen ve 11.10.2021 tarihinde giriş sınavı yapılan Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alımı sınav sonucuna göre başarılı olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 03.11.2021 tarihine kadar Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlar ilgili fakülte dekanlıklarına; Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuranlar Personel Dairesi Başkanlığına şahsen getirmeleri gerekmektedir.

Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

*Atama Başvuru ve taahhüt Formunun Doldurulması. (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilecek rapor.
*Lisans/Yüksek Lisans diploması. (Aslı veya Noter Tasdikli sureti)(Araştırma Görevlisi olarak başvuran adaylardan yüksek lisansa devam edenler için yüksek lisans öğrenci belgesi)

*Doktora eğitimine devam ettiğine dair belge.(Doktoraya devam eden adaylar için)

*1 (bir) adet nüfus cüzdan fotokopisi.
*12 adet renkli fotoğraf. (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca bu yönetmelikteki esaslara uygun olmalı.) 
*Mal Bildirim Formunun doldurulması. (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak.) (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)
*Lisans mezuniyetine ilişkin transkript. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
*Yerleştirmeye esas beyan edilen ALES sonuç belgesi.
*ALES`ten muaf olanlar için; doktora eğitiminin tamamlandığına dair belge veya öğretim elemanı olarak çalışıldığına dair belge.
*Yerleştirilmeye esas beyan edilen Yabancı Dil sınav sonuç belgesi.

*Erkek adaylar için askerlik  durumunu gösterir belge.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışıp ayrılmış olanlar için onaylı Hizmet Belgesi.

*Adli Sicil Kaydı

*Arşiv Araştırması Formu. (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)

*Akademik Personel Bilgi Formu.(Başvuru evraklarının teslimi sırasında ataması yapılacak kişi tarafından doldurularak birim personeli tarafında hem çıktı olarak hem de e-mail üzerinden Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.)(https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)