Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Ukrayna'dan T.C. Uyruklu Öğrencilerin Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Başvuruları

YATAY GEÇİŞ

Takvim

Başvuru Tarihi: 11-15 Nisan 2022

Başvuru Değerlendirme: 16-19 Nisan 2022

Sonuçların İlanı: 20 Nisan 2022

Kesin Kayıt Tarihi: 21-22 Nisan 2022


Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi ve/veya Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi

2-Öğrenci Belgesi

3-Transkript (Başarı Durum Belgesi)

4-Pasaport Fotokopisi (Pasaportta Türkiye’ye ilişkin var ise giriş-çıkış tarihleri de gösterilmeli)

5-T.C. vatandaşları için Nüfus Cüzdanının önlü - arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası beyanı için)

Başvuru Formu


-Başvuru ilgili Fakülte Bölüm Sekreterliklerine yapılacaktır.


YKS Taban Puanlar

Üniversitemiz Programlarının Uluslararası Sınav Puanları

Kontenjan


Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler

Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilebilmesinde;

1) Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmiş olmaları ve

a- ÖSYS/YKS’de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını,

b- ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını,

c- Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını (Üniversitemizin özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır),

ç- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları,

sağlamaları gerekir.

2) Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk öğrencilerin, yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

3) Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan üniversitelerin öğrencileri de yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başarı sıralaması aranan diploma programları dışındaki alanlarda ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alma şartı aranacaktır.

4) Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.

5) Yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında intibak komisyonları marifetiyle değerlendirme yaparak ilgili sınıflara yerleştirme yapacaktır. Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında (tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik ve klinik uygulaması olan diğer sağlık programları, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik ve hukuk) öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, Üniversitemiz tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve öğrenci intibak komisyonları tarafından uygun sınıflara yerleştirilecektir.

6) Öğrencilerin Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının Üniversitemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversitemizin mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek öğrenciler talepleri doğrultusunda, intibak komisyonları tarafından en yakın diploma programına yerleştirilebilecektir.

7) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olan ve yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilerin, 11-15  Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekmektedir.


ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemize özel öğrencilik müracaatında bulunabileceklerdir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekmektedir.

Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar özel öğrencilik için gerekli belgelerle beraber Üniversitemize başvuru yapması gerekmektedir.

-Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.

Başvuru Formu

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-Öğrenci Belgesi

2-Transkript (Başarı Durum Belgesi)

3-Pasaport Fotokopisi (Pasaportta Türkiye’ye ilişkin var ise giriş-çıkış tarihleri de gösterilmeli)

4-T.C. vatandaşları için Nüfus Cüzdanının önlü - arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası beyanı için)

   


ETÜ Asistan Snow