Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

TÜBİTAK'tan Üniversitemize Bir Destek Daha

ARDEB (1002) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hayata geçirilen proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Yürütücülüğünü Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş’ın yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özdemir Tozlu (ETÜ) ve Dr. Öğr. Üyesi Betül Gündoğdu’nun (Atatürk Üniversitesi) araştırmacı olarak yer aldığı "miR-1825'in Baş ve Boyun Kanserinde In Vivo Tümörigenez Potansiyelinin Nude Fare Modellerinde İncelenmesi" isimli proje TÜBİTAK 1002 kapsamında destek almaya hak kazandı.

Baş ve Boyun Kanserlerinde miR-1825’in Rolü Canlı Model Sistemlerde Araştırılacak

Baş ve boyun kanserlerinin, agresif bir kanser türü olduğunu ve ölüm riski yüksek olan kanser grubuna dahil edildiğini aktaran proje yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş, son yıllarda birçok tedavi yöntemi geliştirilmesine rağmen, bu kanser türüne yakalanmış hastaların 5 yıllık sağ kalım oranlarında anlamlı bir artış gözlemlenmediğini ancak geliştirilen proje sayesinde fare modelleri kullanılarak miR-1825’in tümör oluşumu üzerindeki etkilerin ilk defa bu çalışmada inceleneceğini aktardı.

Proje kapsamında geliştirilen model ile fare kanser modellerinin kanser oluşum ve gelişim süreçlerinin moleküler açıdan daha iyi anlaşılması ve yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilebilmesi için yaygın olarak kullanıldığını belirten Karataş: “Bu doğrultuda, insan kanser hücrelerinin farelerde sırt bölgesinden enjeksiyonu ile oluşturulan kanser modellerinin kullanımı kanser çalışmalarında sıklıkla tercih ediliyor. Bu modeller teknik açıdan insan tümörlerinin ortamını yansıtarak ve hızlı tümör gelişimine imkan sunarak hızlı bir şekilde sonuç alınmasına imkan sağlıyor. Bu yönüyle, subkütan yolla oluşturulan kanser modelleri, tümör oluşum potansiyelinin belirlenmesi ve meydana gelen histolojik ve moleküler değişikliklerin incelenmesi açısından ideal bir model teşkil ediyor” dedi.

Bu proje kapsamında şimdiye kadar yapılan çalışmalardan elde edilen bir kısım ön verilerle ve klinik örneklerle yapılan çalışmalarla desteklendiğini aktaran Doç. Dr. Karataş: “Bu kapsamda miR-1825 ifadesinin larenks tümör doku örneklerinde normal doku örneklerine göre artış gösterdiği ortaya konuldu” diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Çakmak: “Araştırma Odaklı Üniversite Olma Hedefiyle Çalışmalarımızı Yürütüyoruz”

Üniversite olarak pek çok alanda önemli bilimsel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak: "TÜBİTAK ARDEB tarafından yapılan değerlendirmede destek almaya hak kazanan proje ekimizi yürekten kutluyorum. Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yapan, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge yeteneği yüksek öğretim üyelerimizin sayısını artırıcı teşvikler ve öğretim üyelerimizi destekleyici politikalar geliştirerek kendilerine çok daha fazla imkan sağlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarıyla üniversitemizi ve ülkemizi bilimsel olarak daha da ileriye taşıyan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR