Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

TÜBİTAK "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği

Değerli Öğretim Üyesi/Elemanı,

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği" 2023 yılı 1. dönem çağrısı açılmıştır.

Programa 26.05.2023 tarihine kadar araştırma projeleri ile başvuru yapılabilecektir.

Program bütçesi proje başına en çok 7500 TL'dir.

Detaylı bilgi için program web sayfası ziyaret edebilirsiniz.

Programa yönelik bilgi notu ekte paylaşılmıştır.   


ETÜ Asistan Snow