Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

TÜBİTAK "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Değerli Öğretim Üyesi/Elemanı,


Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmak amacıyla TÜBİTAK  tarafından "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı"nın 2023 yılı 1. dönem çağrısı açılmıştır.

Programa 26.05.2023 tarihine kadar araştırma projeleri ile başvuru yapılabilecektir.

Program bütçesi proje başına en çok 6000 TL'dir.

Öğrenciler bütçesini projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri vb. için kullanabileceklerdir.

Detaylı bilgi için program web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Programa yönelik bilgi notu ekte paylaşılmıştır.   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR