Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

The Eurasian Journal of Molecular and Biochemical Sciences (Eurasian Mol Biochem Sci

Fen Fakültemiz bünyesinde kurulan “The Eurasian Journal of Molecular and Biochemical Sciences (Eurasian Mol Biochem Sci)” isimli bilimsel dergimiz makale kabulüne başlamış olup, ilk sayısı 2022 mart ayında yayınlanacaktır. Makale başvuruları aşağıda verilen link üzerinden gerçekleştirilecek olup, alan ile ilişkili tüm akademisyenlerin katkıları beklenmektedir.

Dergi erişim linki:

https://dergi.erzurum.edu.tr/ejmbs