Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Üniversitemiz tarafından 20.11.2023 tarihli ve 32375 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurulara ilişkin sonuçlar aşağıdaki bağlantı adresinden erişime açılmıştır.
 
Aranan şartları sağlayamaması sebebiyle başvurusu reddedilen adaylar, reddedilme sebeplerini https://alimsonuclari.erzurum.edu.tr adresine giriş yapmak suretiyle görebileceklerdir.

 

Sonuçlar için tıklayınız. 


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyona ASIL aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 29 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
 

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru sonucunda atanmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumu tespit edilenler, göreve başlamayan veya arşiv araştırması sonucu olumsuz olan adayların yerine puan sıralamasına göre yedek olan adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Belgelerini teslim eden adayın arşiv araştırmasının olumlu olması halinde sözleşme imzalanacaktır. 
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Başvuru sonuçlarına itiraz etmek isteyen adayların 27.12.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar dilekçesiyle beraber Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 


İSTENİLEN BELGELER

1- Atama ve Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)

2-İkametgâh belgesi (e-devlet barkodlu)

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekkülü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır).

4-Arşiv Araştırması Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)

5-6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

6-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için boy-kilo durumunu gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alınan belgenin aslı
 
Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel hastalığı bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. (Örneğin, “destek personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır." Büro personeli pozisyonu için “büro personeli olur” ibareli sağlık raporu) İlgili sağlık kurulu raporunun 29 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar alınamaması halinde, sağlık kurulu raporu olmaksızın 29 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına başvuru tamamlanacak ve sağlık kurulu raporu en geç 05 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaştırılacaktır. Bu süre içerisinde de sağlık kurulu raporunu sunamayan aday hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
 
Adres: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Ömer Nasuhi ilmen Mah.Farabi Bulvarı No:12 Yakutiye/ERZURUM
Yakutiye/Erzurum   


ETÜ Asistan Snow