Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Disiplinleri Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinde Pandeminin Etkisi Çalışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sağlık disiplinleri
öğrencilerinin bölüm tercihlerinde pandeminin etkisini belirlemek amacıyla akademik bir çalışma planlanmıştır. Üniversitemiz Etik Kurulu'ndan gerekli izinler alınmıştır.
Çalışmaya
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjZNSk2KBWE2gmn9MINEvuUhazmG3UlvHMukVNAmiKufQleg/vie
wform?usp=sf_link ulaşılabilinir.   


ETÜ Asistan Snow